Destek

İki tür sponsorluk modelimiz mevcuttur:

  • Statik sponsorluk: Örneğin “kitap sponsoru” olup, bundan sonra hediye edeceğimiz tüm kitapların teminini sağlamak, gibi.
  • Dinamik sponsorluk: Örneğin X’inci etkinliğimize sponsor olmak gibi, belirli zamanlı destekler.

TTMO gönüllü ve bağımsız bir topluluktur. Aşağıda listelenen veya listelenmeyen başka bir konuda destek olmak isterseniz lütfen elektronik posta ile iletişime geçin.


Destekçiler

  • Kayıt sponsoru: ARANIYOR (sunum kaydında kullanılacak kamera, mikrofon, tripod vs. ekipmanların temini)
  • Hediye sponsoru: ARANIYOR (etkinliklerde, yarışmalarda vs. verilen hediyelerin temini)
  • Toplantı #2 mekan sponsoru: Fenriscan
  • Toplantı #1 mekan sponsoru: Anonim